دانشجویان نو ورود کارشناسی

ویدئو خیر مقدم رئیس دانشکده به دانشجویان نو ورود 99

enlightenedکاتولوگ معرفی دانشکده

enlightenedدانشکده در رسانه‌

 

 

راهنمای نو دانشجویان مقطع کارشناسی (معاون آموزشی دانشکده-آقای دکتر سعید صفری)

ویدئو توضیحاتی پیرامون دوره‌ی کارشناسی - ویژه‌ ورودی‌های جدید مقطع کارشناسی

راهنمای نو دانشجویان مقطع کارشناسی

 

مراسم نودانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 خیر مقدم به دانشجویان ورودی جدید، دفتر مشاوره  دریافت فایل

پیام مشاور (ویژه نامه دانشجویان ورودی 99 دانشگاه تهران دریافت فایل

ارائه دفتر مشاوره دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (سرکار خانم فخاریاندریافت فایل

ارائه معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (جناب آقای دکتر سعید صفری دریافت فایل

 

ویدئو مراسم نودانشجویان که در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار شد،

ویدئوی کوتاهی از دانشکده و فعالیت‌ها

سخنرانی دکتر صفری معاون آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی دکتر یوسفی مسئول کارگروه تعامل استاد و دانشجو (کتاد) دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی خانم فخاریان کارشناس مرکز مشاوره دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برای نو ورودی های 99

سخنرانی مهندس شفیعی مدیر مرکز نوآوری دانشکده فنی (مرکزنوآوری کارولوکس) برای نو ورودی های 99

معرفی تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی از زبان دانشجویان دانشکده برای نوورودی‌های ۹۹