وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,623 نتیجه
از 82
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان گسسته 8101480 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی 1399/04/14 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر عباس شایگانی اکمل 1399/04/15 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محسن حمزه 1399/04/15 (14:00 - 17:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 فتحیه فقیه خراسانی 1399/04/09 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 مهدی طالع ماسوله | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/10 (08:30 - 11:30)
VHDL 8101846 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی 1399/04/07 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته الکترونیکی 8101915 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/04/07 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید صنایع پسند 1399/04/17 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون صنعتی 8101704 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهزاد مشیری | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/07 (08:30 - 11:30)
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رشاد حسینی | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/09 (14:00 - 17:00)
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد خونساری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/09 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته چهار شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهرخ فرهنگی نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 شاهرخ فرهنگی نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 کریم محمد پور اقدم نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 کریم محمد پور اقدم نامشخص
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,623 نتیجه
از 82