وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,977 نتیجه
از 99
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 04 حسین ایمان عینی هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/19 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 محسن حمزه هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/20 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/20 (14:00 - 17:00)
VHDL 8101846 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1400/04/12 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته الکترونیکی 8101915 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/12 (08:30 - 11:00)
اتصالات میانی و نانوسیم ها در مدارات مجتمع VLSI و نانوسیستم ها 8101985 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 ناصر معصومی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/14 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/22 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون صنعتی 8101704 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 بهزاد مشیری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/12 (08:30 - 11:30)
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 رشاد حسینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/14 (14:00 - 17:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/19 (14:00 - 17:00)
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/14 (08:30 - 11:00)
ارزهای رمزگذاری شده 8101911 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 بهنام بهرک هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/15 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 صمد شیخائی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 03 کریم محمد پور اقدم هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 8101837 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 سعید افشار نیا هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,977 نتیجه
از 99