بخش های آموزشی

در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ١٠ گروه در حوزه‌های مختلف وجود دارد. این گروه‌ها طیف متنوعی از علوم و فنون در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر را شامل می‌شوند که این امر موجب می‌شود هم در بعد آموزشی و هم در تحقیقات بین زمینه‌ای، امکان تعامل بین این حوزه‌ها فراهم شود.

فهرست این گروه‌ها در ادامه آمده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک روی عنوان آن کلیک کنید.