اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

آلبوم تصاویر

آلبوم تصاویر


 

 

پوستر جشنواره روز پروژه

 

 

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی روز پروژه

جشنواره پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و انتخاب پروژه های برتر توسط شرکتها و سازمانهای حامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

پوستر جشنواره روز پروژه

 

 

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی روز پروژه

جشنواره پروژه های کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و انتخاب پروژه های برتر توسط شرکتها و سازمانهای حامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

آدرس کوتاه :