اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

باز یهای هوشمند و شناختی

باز یهای هوشمند و شناختی


این یک بازی هوشمند برای شناسایی رفتار کودکان است.

 

 

ارائه دهنده پروژه

سجاد مولایی
پست الکترونیک: Sajad.mowlaei@gmail.com
عضو فعال
تارا رضاپور
پست الکترونیک: tara_rezapour@yahoo.com
عضو فعال
محسن فرهادی
عضو سابق
 

استاد راهنما

هادی مرادی
دانشیار
اتاق: ساختمان شماره 2، 709
تلفن: 61114960
پست الکترونیکی: moradih [AT] ut.ac.ir
مجید نیلی احمدآبادی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 734
تلفن: 61114221
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :