اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس

تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس


"تمدید زمان ارزشیابی الکترونیکی دروس"

زمان تعیین‌شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیات علمی پردیس، در نیمسال اول تحصیلی  تا ۲۲/ ۱۰/ ۹۶‬ ‬ قبل ازامتحانات تمدید شده است.

 

آدرس کوتاه :