اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

سمینار معرفی"سیستم‌ کنترل توزیع شده و کاربردهای صنعتی آن"

سمینار معرفی"سیستم‌ کنترل توزیع شده و کاربردهای صنعتی آن"


شرکت کرمان تابلو سمیناری با عنوان «سیستم‌ کنترل توزیع‌شده و کاربردهای صنعتی آن» در روز دوشنبه ۱ خردادماه ساعت ۳۰ :۱۵ تا ۱۸ در اتاق ۸۰۳ برگزار می‌کند. کرمان تابلو از پیشگامان صنعت الکترونیک در ایران بوده و بیش از ۳۰ سال تجربه در این صنعت را دارد. 

با توجه به بین‌رشته‌ای بودن سمینار مذکور، دفتر انتقال فناوری دانشکده به‌تمامی دانشجویان رشته مهندسی برق و کامپیوتر پیشنهاد می‌دهد در آن شرکت نمایند.

آدرس کوتاه :