اخبار و اطلاعیه ها

دستیار آموزشی آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری
دستیار آموزشی آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری
دستیار آموزشی آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری از دانشجویان دکتری، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی علاقه‌مند به همکاری با آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری در ترم بهار 1403 تقاضا می‌شود در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 1402 / 12/07 ...