راهنمای تلفن آزمایشگاه ها

عنوان آزمایشگاه شماره تلفن
شبکه های اجتماعی 61115081
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی 61115044
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین 61114994
آزمون سیستم های دیجیتال 61114308
آنتن 61114940
ادوات انرژی نانو ساختار 61114345
الکترونیک 1 61114224
الکترونیک 2 61114224
الکترونیک 3 61114307
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی 61114946
بررسی سیستم های قدرت 61114937
تجهیزات پزشکی 61114348
تحقیقاتی فوتونیک 61114976
حفاظت دیجیتال 61115008
رباتیک شناختی 61114221
رباتیک پیشرفته و سیستم های هوشمند 82084950
رله و حفاظت 61114312
روش های صوری و درستی سنجی سیستم ها 61115006
روشنایی فنی 61114933
سیستم های سخت افزار 61114308
سیستم های هوشمند اطلاعات 61115023
سیستم های پیشرفته مخابرات سیار 61115027
سیستم های چند عاملی 61114976
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه 61115070
سیستم‌های بی‌درنگ و نهفته‌ی اتکاپذیر 61114961 
شبکه های هوشمند 61114222
شبکه های کامپیوتری کارآمد 61114357
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی 61114334
طراحی سیستم های قابل اعتماد 61114306
طراحی مدارات مجتمع 61114346
فشارقوی الکتریکی 61114370
لایه نازک 61114345
ماشین 1 و 2 61114945
مایکروویو 61114318
مبانی مهندسی برق 61114361
مدار مجتمع پیشرفته

61114985 

61114988

مدار منطقی 61114714
مدار و اندازه گیری 1 و 2 61114368
مدارهای مخابراتی 61114175
مدلسازی محاسباتی و یادگیری ماشین 61119728
معماری کامپیوتر 61114322
مهندسی پزشکی 61114173
میز اپتیک 61114968
نانو الکترونیک محاسباتی 61115076
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا 61115020
نرم افزار و پایگاه داده ها 61114317
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال 61114355
پایگاه داده پیشرفته 61115018
پردازش آرایه ای 61115039
پردازش سیگنال و سیستم های مخابراتی

61114369

61114979

پردازش متن و زبان طبیعی 61115019
پردازش چند رسانه ای 61114365
کاربردهای انرژی فتوولتائیک 61115044
کنترل حرکت و علوم اعصاب محاسباتی 61115029
یادگیری الکترونیکی 61114320