راهنمای تلفن اعضای هیئت علمی

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

رضا

آقایی‌زاده ظروفی

82084302

محمدرضا

ابوالقاسمی دهاقانی

82085081

محمدعلی

اخایی

82085046

سعید اخوان بهابادی 82085074

مصطفی

ارسالی صالحی نسب

82084997

مسعود

اسدپور

82084951

ابراهیم

اصل سلیمانی

82084331

علی

افضلی کوشا

82084920

علی

الفت

82084338

حسین

ایمان عینی

82084962

رضا بخردیان 82084321
مجید بدیعی رستمی 82084906

فریبا

بهرامی

82084924

مهدی

پورفتح

82084982

فتانه

تقی یاره

82084181

مصطفی توسلی پور 82085073
پرویز جبه دار مارالانی 82084319

شاهین

جعفرآبادی آشتیانی

82084952

غلامعلی

حسین زاده

82084178

رشاد

حسینی

82085099

علی حقی 82084906

محسن

حمزه

82084971

احسان خامس پناه 82084936

رامتین

خسروی

82084918

کورش خلج منفرد 82085085

احمد

خونساری

82084333

مهدی

داورپناه

82085047

محمد جواد دوستی 82084934

جلیل آقا

راشد محصل

82084208

امیرمسعود

ربیعی

82084156

سید قاسم

رضازاده سوته

82084217

مسعود

رهگذر

82084910

سید کمال الدین

ستاره دان

82084177

حمید

سلطانیان زاده

82084909

زینب

سنائی

82085050

آزاده شاکری 82085022

وحید

شاه منصوری

 82085067

محمود

شاه‌آبادی

82084923

امیرعباس

شایگانی اکمل

82084372

سید پویا شریعت پناهی 82084906

امید

شعاعی

82085062

صمد

شیخائی

82084963

محمد امین

صادقی

82085074

صدف

صالح کلیبر

82084340

مریم

صباغیان

82085025

سعید

صفری

82084902

محمد حامد

صمیمی

82084373

مجید

صنایع‌پسند

82084225

محمد

صیاد حقیقی

82084305

مهدی

طالع ماسوله

82085080

معین عابدینی 82084301

علی اعظم

عباسفر

82084932

تورج

عباسیان نجف آبادی

82085021

محمد

عبدالاحد

82084307

بیژن

علیزاده

82085048

امید

فاطمی

82084921

رضا

فرجی دانا

82084206

فتحیه

فقیه خراسانی

82084340

جواد

فیض

82084223

هشام

فیلی

82085017

فاطمه

قاسمی اصفهانی

82084995

مهدی کارگهی 82084309
حامد کبریائی 82084353
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی 82085049
احمد کلهر 82085080
مهدی کمال 82084212
محمود کمره ای 82084354

حمید

لسانی

82084364

حسین

محسنی

82084271

کریم محمدپوراقدم 82084999

محمود

محمدطاهری

82084915

سیامک

محمدی

82084935

مهدی

مدرسی

82085056

هادی

مرادی سبزوار

82084960

بهزاد

مشیری

82084342

ناصر

معصومی

82084356

سید شمس الدین

مهاجرزاده

82084905

سعید

نادر اصفهانی

82084316

محمدتقی

نبوی رضوی

82084978

بابک

نجار اعرابی

82084914

رضوان نصیری 82084335

محمد

نشاط

82085095

زین العابدین

نوابی

82084311

رضا

نوید

82084316

محمد رضا نیری 82085035

مجید

نیلی احمدآبادی

82084221

محمود رضا

هاشمی

82084310

صادق

واعظ‌ زاده

82084916

شقایق

وحدت

82084340

عبدالحسین

وهابی

82084971

محمدجواد یزدان‌پناه  82084925

ناصر

یزدانی

82084975

یداله

یعقوب زاده

82085035

ابوالفضل یغمائی 82085072

لیلا

یوسفی

82085096