اعضای هیات علمی

احمد خونساری

احمد خونساری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084333
اتاق : 1-203
صفحه رخ نما
Scopus
  • 585 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1041 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Glasgow ، کامپیوتر

1378 ← 1382

M.Sc ، علم و صنعت ، معماری کامپیوتر

1372 ← 1375

M.Sc ، University of Science and Technology (IUST) ، کامپیوتر سخت افزار

1372 ← 1374

B.Sc ، شهیدبهشتی ، برق - سخت افزار

1365 ← 1371

کارشناسی ، Shahid Beheshti ، مهندسی کامپیوتر

1365 ← 1368

فعالیت های علمی