اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو،

دانشیار
 • دانشگاه تهران ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | کنترل
شماره تماس : 82084924
اتاق : 1-314
Scopus
 • 418 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۱
Google Scholar
 • 678 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

پروفایل

 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1394←1395
 • سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، عضو کمیته علمی بیست و دومین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، ارزیابی علمی شرکتهای متقاضی استقرار در پارک علم و فن آوری دانشگاه تهران 1393←…
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران 1392←1393
 • دانشگاه مشهد ، عضو کمیته علمی بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1391←1392
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته علمی بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران 1390←1391

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مهندسی برق

1371 ← 1377

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مخابرات

1364 ← 1366

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی مخابرات

1358 ← 1363

فعالیت های علمی