اعضای هیات علمی

فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت هیات تحریریه فصلنامه تخصصی رشد فناوری
  • مدیر گروه فناوری اطلاعات
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084181
اتاق : 1-230
صفحه رخ نما
Scopus
  • 489 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 937 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

نام نوع تلفن آدرس  
مبانی فناوری اطلاعات آموزشی مبانی-فناوری-اطلاعات
یادگیری الکترونیکی پژوهشی یادگیری-الکترونیکی
یادگیری الکترونیکی پژوهشی 61114320 ساختمان قدیم، طبقه سوم یادگیری-الکترونیکی1
سیستم های چند عاملی پژوهشی 61114976 ساختمان قدیم - طبقه سوم سیستم-های-چند-عاملی
سیستم های چند عاملی پژوهشی 61114976 ساختمان قدیم - طبقه سوم سیستم-های-چند-عاملی1