اعضای هیات علمی

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82085073
اتاق : 2-719
صفحه رخ نما

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود:

https://www.essex.ac.uk/people/GHANB44808/mohammed-ghanbari

https://scholar.google.com/citations?user=WxwpS4wAAAAJ&hl=en&oi=ao

 

 

طرح های کاربردی