اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده

مرتبه علمی : استاد
 • مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • کارگروه تخصصی برنامه ریزی مهندسی پزشکی شورای گسترش وزارت علوم
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
صفحه رخ نما
Scopus
 • 7593 ارجاعات
 • 41 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶
Google Scholar
 • 12247 ارجاعات
 • 54 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶

پروفایل

 • کمیته بازنگری برنامه کارشناسی مهندسی برق 1397←1397
 • کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1401
 • عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان ، برق: سیستم و بیوالکتریک

1367 ← 1371

M.S ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1364 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1357 ← 1364

کلمات کلیدی