اعضای هیات علمی

حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده،

استاد
 • ، مدیریت قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند
 • ، عضو کمیته مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 • ، عضو کمیته علمی جهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • ، عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی سیزدهمین جشنواره رازی
 • ، عضو شورای علمی پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانشهای بنیادی
 • ، عضو هیئت مشاوران مجله انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
 • ، عضو کمیته تخصصی ابداعات، اختراعات فرضیه های علمی چهاردهمین جشنواره رازی
 • ، عضو هیئت علمی تحریریه نشریه بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • ، عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • ، عضو هیئت رئیسه نشست هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • ، رییس شاخه برق فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
 • ، عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر
 • ، عضویت وابسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
 • ، عضو کمیته علمی هیجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
 • ، عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
 • ، عضو هیئت علمی مرکز آموزش و پژوهش آنفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
 • ، عضو کمیته علمی هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
 • ، عضو کمیته انتخابات و انتصابات بخش ایران IEEE
 • ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر
 • ، عضو گروه تخصصی مهندسی پزشکی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | مخابرات
شماره تماس : 82084909
اتاق : 2-509
صفحه رخ نما
Scopus
 • 5168 ارجاعات
 • 34 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
 • 8254 ارجاعات
 • 43 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

پروفایل

 • ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی امیر کبیر 1392←…
 • دانشگاه امیرکبیر ، عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی برق امیرکبیر 1389←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه میشیگان ، برق الکترونیک

1367 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1364 ← 1265

B.Sc ، دانشگاه تهران ، برق الکترونیک

1357 ← 1363

فعالیت های علمی