اعضای هیات علمی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی

محمدرضا کلاه دوز اصفهانی،

دانشیار
 • نماینده پردیس فنی دانشگاه تهران در صندوق تحقیق و توسعه پژوهش و فناوری صنایع و معادن
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085049
اتاق : 2-407
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1614 ارجاعات
 • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
 • 1933 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

 • نماینده پردیس فنی دانشگاه تهران در صندوق تحقیق و توسعه پژوهش و فناوری صنایع و معادن 1399←…
 • قرارداد اجرای طرح حمایت از پژوهشگران پسا دکتری 1396←1397
 • ریاست نشست های علمی تخصصی کنفرانس مهندسی برق ایران 1396←1396
 • معاونت اداری مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1401
 • قرار داد همکاری علمی 1395←1396
 • استاد راهنمایی دانشجویان کارشناسی 1395←1397
 • سرپرستی آزمایشگاه آموزشی الکترونیک 2 1394←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، موسسه فنی پادشاهی (KTH) ، مهندسی برق- میکروالکترونیک

1386 ← 1390

M.S ، موسسه فنی پادشاهی (KTH) ، نانولکترونیک

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1384

کلمات کلیدی