اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 704
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1726 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 3145 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1384←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی پزشکی - بیوالکتریک

… ← 1371

Ph.D ، دانشگاه استراتکلاید ، مهندسی برق و الکترونیک (مهندسی پزشکی)

… ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - الکترونیک

… ← 1367

کلمات کلیدی