اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 704
Scopus
  • 819 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 1603 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

  • وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1384←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی