اعضای هیات علمی

سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان،

استاد
  • ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084177
اتاق : 704
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1090 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 2091 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارج از کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1384←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی