اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2044 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین پژوهشی 61114994 ساختمان قدیم، 307