اعضای هیات علمی

حمید لسانی

حمید لسانی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084364
اتاق : 1-243
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2578 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال