اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • دانشکده فنی دانشگاه تهران ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
Scopus
  • 199 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

  • دانشکده فنی دانشگاه تهران ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی