اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 270 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 477 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

پروفایل

  • ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی