اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
  • ، مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 475 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 741 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1398←…
  • ، عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی