اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

دانشیار
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1255 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1736 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1398←…
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی