اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

دانشیار
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 942 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1354 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1398←…
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی