اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1458 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1988 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶

پروفایل

  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1398←…
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1384

M.S ، دانشگاه شریف ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1386

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

کلمات کلیدی