اعضای هیات علمی

مهدی کمال

مهدی کمال،

استادیار
  • عضو کارگروه بین الملل پردیس دانشکده‌های فنی
  • مدیر بخش مهندسی برق - سیستم‌های دیجیتال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084212
اتاق : 1-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 495 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 799 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پایان نامه ها و رساله ها