اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1523 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۷
Google Scholar
  • 2619 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

M.S ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

کلمات کلیدی