اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1614 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2741 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

M.S ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

کلمات کلیدی