اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1060 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1999 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق

1971 ← 1975

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

1967 ← 1971

M.Sc ، گراتس ، مهندسی برق

1967 ← 1971

فعالیت های علمی