اعضای هیات علمی

حسین محسنی

حسین محسنی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084371
اتاق : ساختمان فشارقوی-25
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1301 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 2424 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

M.S ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، گراتس ، مهندسی برق

… ←

فعالیت های علمی