اعضای هیات علمی

تورج عباسیان نجف آبادی

تورج عباسیان نجف آبادی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089721
اتاق : 2-507
صفحه رخ نما
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۸
Google Scholar
  • 628 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/10/27 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیر خطا 8101892 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/19 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 09 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/21 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 51 نامشخص نامشخص 3973
شناسایی سیستم 8101888 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/30 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه سیستم های خطی و کنترل 8101012 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
سیستم های کنترل خطی 8101224 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3