اعضای هیات علمی

رامتین خسروی

رامتین خسروی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084918
اتاق : 2-508
صفحه رخ نما
Scopus
  • 300 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 591 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی