اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر،

دانشیار
  • ، سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده،مهندسی نرم افزار، سیستم عامل و شبکه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
صفحه رخ نما
Scopus
  • 12941 ارجاعات
  • 39 h-Index

پروفایل

  • ، سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده،مهندسی نرم افزار، سیستم عامل و شبکه 1380←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، PARIS - VI ، کامپیوتر نرم افزار

1361 ← 1365

M.Sc ، PARIS - VI ، کامپیوتر نرم افزار

1359 ← 1361

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی