اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر،

دانشیار
  • سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده،مهندسی نرم افزار، سیستم عامل و شبکه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
صفحه رخ نما
Scopus
  • 505 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1078 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه پایگاه داده،مهندسی نرم افزار، سیستم عامل و شبکه 1380←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پاریس 6 ، کامپیوتر نرم افزار

1361 ← 1365

کارشناسی ارشد ، پاریس 6 ، کامپیوتر نرم افزار

1359 ← 1361

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی