اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
صفحه رخ نما
Scopus
  • 834 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1597 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث ویژه در پایگاه داده 8101627 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1399
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/02 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
تعامل انسان و کامپیوتر 8101742 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/10/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه در پایگاه داده 8101627 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/14 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/26 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 30 نامشخص نامشخص ترم تابستان 1397
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/03/27 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در پایگاه داده 8101627 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/27 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه در نرم افزار 1 8101658 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1397/03/28 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/03/21 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در پایگاه داده 8101627 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پایگاه داده پیشرفته 8101596 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/23(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
اصول طراحی واسط کاربر 8101503 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1