اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
صفحه رخ نما
Scopus
  • 834 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1597 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.