اعضای هیات علمی

مسعود رهگذر

مسعود رهگذر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084910
اتاق : 1-406
صفحه رخ نما
Scopus
  • 847 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 1634 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال