اعضای هیات علمی

سعید صفری

سعید صفری،

دانشیار
  • ، تهیه و پیگیری پیشنهاد همکاری در صنعت و فناوری حمل و نقل با دانشگاه برکلی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084902
اتاق : 2-618
صفحه رخ نما
Scopus
  • 546 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه پژوهشی 61119770 ساختمان جدید،-101
محاسبات کارآیی بالا پژوهشی
معماری کامپیوتر آموزشی 61114322 ساختمان قدیم، طبقه اول
معماری کامپیوتر آموزشی 61114322 ساختمان قدیم، طبقه اول