اعضای هیات علمی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084952
اتاق : 2-417
صفحه رخ نما
Scopus
  • 669 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 885 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، University of Waterloo ، Electrical and Computer Engineering

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1377 ← 1379

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق-الکترونیک

1373 ← 1377

کلمات کلیدی