اعضای هیات علمی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084952
اتاق : 2-417
صفحه رخ نما
Scopus
  • 712 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 947 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها