اعضای هیات علمی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084952
اتاق : 2-417
صفحه رخ نما
Scopus
  • 701 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 915 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام نوع تلفن آدرس  
طراحی مدارات مجتمع پژوهشی 6111-4346 ساختمان جدید دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه منفی 1، آزمایشگاه منفی 113 طراحی-مدارات-مجتمع