اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • ، Technical Program Committee member of "International Symposium on Telecommunications"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 140 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 223 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی