اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 184 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 303 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی