اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • مدیر گروه فناوری اطلاعات - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تھران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 311 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 569 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

پروفایل

  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تھران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی برق، مخابرات، سیستم

… ←

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

… ←

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات-رمز

… ←

فعالیت های علمی