اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 168 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 271 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی