اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
Scopus
  • 100 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 179 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی