اعضای هیات علمی

محمد صیادحقیقی

محمد صیادحقیقی،

استادیار
  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تھران
  • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فناوری اطلاعات | نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 459 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 765 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

پروفایل

  • عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1400←…
  • کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تھران 1399←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، مهندسی برق، مخابرات، سیستم

1383 ← 1390

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی برق- مخابرات-رمز

1381 ← 1383

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق - مخابرات

1376 ← 1381

فعالیت های علمی