اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 619 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
Google Scholar
  • 1001 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی