اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
Scopus
  • 442 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی