اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 517 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 838 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی