اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری

مرتبه علمی : استادیار
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82085067
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1267 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1796 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

  • کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران 1398←1399
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی برق 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بریتیش کلمبیا ، مهندسی برق و کامپیوتر

1385 ←

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم

1382 ← 1384

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1378 ← 1382

کلمات کلیدی