اعضای هیات علمی

وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری،

استادیار
  • ، کارشناس خبره پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82089767
اتاق : 2-715
صفحه رخ نما
Scopus
  • 645 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 1021 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.