اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر یزدانی

ناصر یزدانی،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات | مخابرات
شماره تماس : 82084975
اتاق : 2-732
Scopus
  • 936 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.Sc ، Case Western Reserve ، مهندسی کامپیوتر

1368 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کامپیوتر

1355 ← 1364

فعالیت های علمی