اعضای هیات علمی

ناصر یزدانی

ناصر یزدانی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شبکه و سیستم‎های امن | معماری کامپیوتر | فناوری اطلاعات | مخابرات
شماره تماس : 82084975
اتاق : 2-732
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1140 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کیس وسترن رزرو ، مهندسی کامپیوتر

1368 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی شریف ، کامپیوتر

1355 ← 1364

فعالیت های علمی