اعضای هیات علمی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084302
اتاق : 2-617
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1095 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

پروفایل

  • ، عضویت در کمیته تخصصی کامپیوتر وزارت علوم تحقیقات و فن آوری 1392←1393
  • ، سرپرستی آزمایشگاه پردازش تصویر 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ازاکا .Univ ، علوم

1374 ← 1378

Ph.D ، ازاکا .Osaka Univ ، علوم

1107 ← 1998

M.Sc ، خواجه نصیر ، مهندسی برق

1107 ← 1370

کارشناسی ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی برق

1107 ← 1367

فعالیت های علمی