اعضای هیات علمی

رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084302
اتاق : 2-617
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1236 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال