آزمایشگاه نگاشت مغز

شماره تماس
مکان: پردیس دانشکده های فنی

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 82084178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی

آزمایشگاه نگاشت مغز تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله توسعه روش های تحلیل داده های fMRI در حال استراحت روش های رمزگشایی، تلفیق و آنالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز

درباره آزمایشگاه

به آزمایشگاه نگاشت مغز خوش آمدید

 

آزمایشگاه نگاشت مغز در بهار 1391 فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت های این آزمایشگاه تحقیقاتی روی بررسی ساختار عملکردی مغز متمرکز شده است. در این آزمایشگاه برای دستیابی به داده های  EEG و MRI عملکردی از اسکنر 3 تسلای MRI و دستگاه  EEG   چند کاناله  استفاده می شود. گروه ما داده های در حال استراحت و فعالیت را جمع آوری می کند. زمینه های اصلی تحقیقات ما تحت عناوین زیر می باشد:

 

  • توسعه روش های تحلیل داده های  fMRI در حال استراحت

  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های fMRI

  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله

  • روش های رمزگشایی مغز

  • روش های تلفیق و انالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز