بخش های آزمایشگاه

بخش های دانشکده

لینک های سریع

جزییات آزمایشگاه

درباره آزمایشگاه

به آزمایشگاه نگاشت مغز خوش آمدید

 

آزمایشگاه نگاشت مغز در بهار 1391 فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیت های این آزمایشگاه تحقیقاتی روی بررسی ساختار عملکردی مغز متمرکز شده است. در این آزمایشگاه برای دستیابی به داده های  EEG و MRI عملکردی از اسکنر 3 تسلای MRI و دستگاه  EEG   چند کاناله  استفاده می شود. گروه ما داده های در حال استراحت و فعالیت را جمع آوری می کند. زمینه های اصلی تحقیقات ما تحت عناوین زیر می باشد:

 

  • توسعه روش های تحلیل داده های  fMRI در حال استراحت

  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های fMRI

  • تحلیل ارتباطات مفزی با استفاده از داده های EEG چند کاناله

  • روش های رمزگشایی مغز

  • روش های تلفیق و انالیز توام داده های مدالیته های مختلف تصویربرداری مغز