اعضای هیات علمی

محمد علی اخائی

محمد علی اخائی،

دانشیار
  • عضو کارگروه امنیت اطلاعات معاونت فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • نماینده پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در پژوهشگاه الکترونیک صاایران
  • عضو کارگروه تخصصی سایبری پژوهشکده امنیت فضای تبادل اطلاعات(صاافتا)
  • مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه پژوهشی " رایانش و مخابرات امن " دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • امور مالی کنفرانس Real-Time and Embedded Systems and Technologies
  • عضویت در کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085046
اتاق : 2-307
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1129 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1552 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.