اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1037 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 1704 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، EPFL ، رباتیک

1381 ← 1385

M.Sc ، تهران ، هوش ماشین و رباتیک

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر-نرمافزار

1372 ← 1376

فعالیت های علمی