اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1595 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2505 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • مسئول بخش پایش شبکه های اجتماعی هیات ویژه گزارش ملی سیلابها 1398←1398
  • مسئول تهیه آماره های پژوهشی و آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر 1396←1399
  • مدیر گرایش فناوری اطلاعات دانشکده برق و کامپیوتر 1394←1398
  • موسس و عضو هیات مدیره علی البدل انجمن حسابرسی فناوری اطلاعات 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک فدرال لوزان ، رباتیک

1381 ← 1385

M.S ، دانشگاه تهران ، هوش ماشین و رباتیک

1376 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر نرم افزار

1372 ← 1376

کلمات کلیدی