اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 919 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹
Google Scholar
  • 1516 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال