اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1275 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 2109 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال