اعضای هیات علمی

مسعود اسدپور

مسعود اسدپور

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات | نرم افزار
شماره تماس : 82084951
اتاق : 2-720
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1595 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 2505 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال