اعضای هیات علمی

بهزاد آسایی

بهزاد آسایی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - قدرت
شماره تماس : 82084936
اتاق : 2-713
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1626 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، سیدنی ، برق

1371 ← 1375

M.S ، تهران ، برق قدرت

1367 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق قدرت

1362 ← 1367

کلمات کلیدی