اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3553 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 4934 ارجاعات
  • 37 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دیپلم ، دبیرستان هدف ، دیپلم ریاضی

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

کلمات کلیدی