اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2247 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 3213 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • ، عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی