اعضای هیات علمی

شاهرخ فرهنگی

شاهرخ فرهنگی،(بازنشسته)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084176
اتاق : 2-711
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3171 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 4573 ارجاعات
  • 35 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۷

پروفایل

  • عضویت شانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1394←1396
  • عضویت پانزدهمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه تهران 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

… ←

کلمات کلیدی