اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1481 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 2305 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بررسی سیستم های قدرت 1 8101109 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/25(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
بررسی سیستم های قدرت 2 8101111 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/19(08:00 - 11:15) ترم اول 1395
بهره برداری از سیستم های قدرت 8101121 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1395/10/19(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 3 نتیجه