اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • ، معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • ، دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1481 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 2305 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها