اعضای هیات علمی

حسن منصف

حسن منصف،

استاد
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده برق و کامپیوتر
  • معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی برق
  • دبیر کنگره بین المللی نکوداشت پروفسور لطفی زاده
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084913
اتاق : 2-733
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1516 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 2348 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.