اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
  • ، عضو شاخه مهندسی برق فرهنگستان علوم ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4854 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.