اعضای هیات علمی

محمود کمره ای

محمود کمره ای،

استاد
  • سرپرست پژوهشکده فناوری های همگرای دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084354
اتاق : 2-409
صفحه رخ نما
Scopus
  • 688 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 991 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
مایکروویو 1 8101328 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/05 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
مدار های مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
مدار های مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/10 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
سمینار 8101221 2 01 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم اول 1398
مایکروویو 1 8101328 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/30 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
مدار های مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/11/03 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 68 نامشخص نامشخص 3973
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 8101221 2 02 هرهفته یک شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 8101221 2 07 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) نامشخص ترم دوم 1397
مدار های مخابراتی 8101366 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه مدارهای مخابراتی 8101044 1 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3