اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
  • دانشگاه تهران، دانشکده برق و کامپیوتر ، مسئول جذب حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
  • دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده برق و کامپیوتر ، مدیر گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
Scopus
  • 256 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 341 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.