اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 711 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 983 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.