اعضای هیات علمی

حامد کبریائی

حامد کبریائی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084353
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 450 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۹
Google Scholar
  • 605 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.